HOME

Welkom bij COME2GATHER!

COME2GATHER is gespecialiseerd in leiderschap en ontwikkeling.

Wij houden van uitdagingen! Iedere organisatie krijgt op zijn tijd te maken met stevige vraagstukken die een grote impact kunnen hebben op het dagelijks werk van medewerkers en de dienstverlening aan klanten. Dit soort uitdagingen vragen om passend leiderschap. Een heldere strategie en goed voordenken zijn essentieel om verandering te bewerkstelligen en te borgen. COME2GATHER begeleidt organisaties bij het vormgeven van verandering.

 Wij geloven in talent! Wij weten uit ervaring dat de vertaling van strategie naar praktijk alleen goed vorm kan krijgen in goede samenwerking met alle betrokkenen. Daarom zoeken we verbinding tussen aanwezige talenten in de organisaties van onze opdrachtgevers.

Bij voorliggende vraagstukken gaan we samen met u op zoek naar de kern van de zaak. Van daaruit werken we toe naar een scherp resultaat. We stellen concrete acties op, en bepalen scherpe deadlines, een helder tijdpad, en een duidelijke taakverdeling. Op die manier kunnen we efficiënt en effectief gestelde doelen bereiken. Zo creëren we samen een nieuwe werkelijkheid die aansluit bij uw organisatie.

 Wij ondersteunen met:

  • Project- en procesmanagement
  • Cultuurverandertrajecten
  • Interim-management
  • Ontwikkeltrajecten
  • Coaching

Verder lezen

FacebooktwitterlinkedinFacebooktwitterlinkedin

VISIE

Tot bloei laten komen! Dat is waar wij dagelijks mee bezig zijn. Samen de talenten benutten die ieder individu heeft. Door mensen aan te spreken op hun talenten en gezamenlijk doelen te stellen, boren wij een positieve kracht aan, die helpt om mooie resultaten te bereiken.
Bij het uitvoeren van een opdracht streven we naar het bouwen van een stevig fundament, waarbij kwaliteit, samenkracht en ontplooiing de uitgangspunten zijn. Wij geloven er namelijk in dat ieder mens iets speciaals bij te dragen heeft. Wij kiezen dan ook voor een procesmatige en mensgerichte aanpak.

Verder lezen

TEAM

20160216 ErikGenieten! Tijdens mijn loopbaan heb ik mij steeds verwonderd over de mogelijkheden en talenten die mensen hebben. Eerst als sociaal werker en (project)manager binnen zorg en welzijn. Nu als specialist in leiderschap en ontwikkeling vanuit mijn eigen bedrijf. Ik vind het bijzonder mooi om te zien wat de effecten zijn wanneer mensen met hun talenten samenwerken. Na een aantal jaren in dienst van welzijns- en zorgorganisaties te hebben gewerkt, ben ik in 2014 gestart met COME2GATHER. Werken vanuit mijn eigen bedrijf geeft mij de mogelijkheid om flexibeler in te springen op vragen van mensen en organisaties. Daarbij vormen u en ik een team. Samen met u navigeer ik door voorliggende uitdagingen. Met mijn aanwezigheid en beschikbaarheid draag ik zorg voor stabiliteit en vertrouwen. Mensen vormen voor mij de spil van de zaak. Wanneer zij tot bloei komen dan is mijn missie geslaagd.

Bezoek mijn profiel op LinkedIn of neem contact met mij op.

Terug naar Welkom!